KāzuPlānotājs.lv logo
Kāzas - kalendārs

Atpakaļ


Ja esat nolēmuši savu laulību reģistrēt pašvaldības dzimtsarakstu nodaļā un darāt to pirmo reizi, Jums droši vien ir kaudze jautājumu, ko Jūs vēlētos noskaidrot, un vēl vairāk tādu, kas pat neienāk prātā... Tāpēc KāzuPlānotājs.lv aicināja uz sarunu Rīgas Domes Kurzemes rajona izpilddirekcijas Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas vietnieci Aiju Skuču


Laulības reģistrācija dzimtsarakstu nodaļā

10.07.2009.

Vai rudens attaisno savu kāzu laika nosaukumu arī dižķibeles laikā?

Rīgā pērn noslēgti nepilni pieci tūkstoši laulību, no tām aptuveni 1000 — Baznīcā. Ar krīzi dzīve neapstājas, cilvēki kāzas svin tāpat, tikai aicina mazāk viesu. Lai gan arī šogad mums ir bijušas lielas kāzas ar 100 viesiem. Daži cilvēki atsakās no svinīgās ceremonijas, cerot, ka nākamgad ar naudām būs vieglāk, un tad varēs nostiprināt laulību Baznīcā un nosvinēt tā pa īstam.

Visvairāk kāzu ir vasarā — jūnijā iesildāmies, «uzņemam ātrumu», tad intensīvi precamies jūlijā, augustā, nu, vēl septembrī... Nākamais kāzu laiks ir decembris, ko kāzām izvēlas daudzi (tiesa, daudzi arī pārdomā un neatnāk). Janvārī ir jūtams kritums.

 

Bet pavasaris, skaistais, ziedošais maijs?

Jāteic, taisni vai žēl, bet šis ir visai kluss mēnesis. Maiju izvēlas ļoti maz krievu valodā runājošu cilvēku, jo krieviem ir ticējums, ka maijā precēties nevajag. Dažkārt pašiem jaunajiem nebūtu pretenziju, bet vecākā paaudze atrunā.

 

Tagad no paša sākuma — ar iesnieguma rakstīšanu un datuma izvēli.

Laulības iesniegumu var iesniegt jebkurā dzimtsarakstu nodaļā.

Laulības iesniegums jāaizpilda pārim personīgi, uzrādot pases. Ja šī būs atkārtota laulība, nepieciešams dokuments par iepriekšējās laulības pārtraukšanu. Gadījumā, ja laulībā vēlas stāties ārzemnieks, nepieciešams arī attiecīgās ārvalsts institūcijas dokuments, ka nav šķēršļu laulības noslēgšanai, tas jāapstiprina likumā paredzētā kārtībā un jātulko.

Ir divu tipu jauniepāri.

Vieni konkrēti zina, ko, kad un cikos viņi grib.

Otri mīlestības uzplūdā atnāk un, kad iesniegumā jānorāda datums, ir pārsteigti, jo pat vēlamo mēnesi (kur nu vēl datumu) nav apsprieduši. Tad viņi izvēlas pirmo brīvo datumu un laiku, aiziet mājās, bet tur kāds pieredzējušāks cilvēks pasaka — vai jums prāts, kā tad jūs paspēsiet pie friziera? Vai arī — cik stundās, jūsuprāt, var tikt līdz viesu namam Liepājā? Un tad jaunie nāk atpakaļ, un vienojamies par citu datumu...

Nevajag arī sākt no otra gala, kad sarunāts viss par mielasta vietu, mūziku, torti un atrakcijām, bet piemirsta pati juridiskā noformēšana. Un ja nu mums nodaļā tā datuma un laika vairs nav? Tāpēc es vienmēr iesaku izmantot likumā paredzēto iespēju pieteikties laulībām pusgadu iepriekš un tomēr paplānot to savu dzīvi.

Liela daļa cilvēku, pirms nākt rakstīt iesniegumu, piezvana, un tad mēs aicinām apdomāt vismaz vēlamo mēnesi un informējam par brīvajām vietām. Protams — jo agrāk šo jautājumu sāksiet risināsiet, jo lielāka būs izvēle.

 

Kāzu datumu taču var mainīt? Vai mazums, kas gadās...

Noteiktā kārtība ir šāda. Jūs uzrakstāt iesniegumu, un sākas obligātais izsludināšanas mēnesis. Saraksts ar izsludināto uzvārdiem atrodas dzimtsarakstu nodaļā, redzamā vietā, tajā norādīts izsludināšanas (nevis kāzu) datums. Pēc izsludināšanas beigām 6 mēnešu laikā Jums ir tiesības reģistrēt savu laulību. Ja kaut kas neparedzēts atgadās, un laulību datums jāmaina, to var izdarīt. Vienīgais ierobežojums ir šie seši mēneši. Ja tie pagājuši, jāraksta jauns iesniegums.

 

Vai datumu nevar nomainīt, vienkārši piezvanot pa tālruni?

Pa telefonu var mūs informēt, ka neieradīsies, un uzzināt, vai ir brīvs cits vēlamais datums. Taču atteikties no laulībām vai pārlikt tās uz citu dienu pa telefonu nevar, jo mēs taču neredzam, kas tur zvana un kādā nolūkā. Ir vismaz vienam jāatnāk ar pasi uz nodaļu, un tad varam vienoties par citu datumu un laiku. Vispār dzīvē tā tas notiek diezgan bieži.

 

Kas vēl jāņem vērā, prātīgi izvēloties datumu?

Dienas, kad notiek laulību reģistrācija, katrā dzimtsarakstu nodaļā var atšķirties— to iepriekš vēlams noskaidrot, lai nav vilšanās. Vairākumā gadījumu svinīgā ceremonija notiek piektdienās un sestdienās. Mūsu nodaļā pāri, kuri vēlas noslēgt laulību bez ceremonijas, tikai liecinieku klātbūtnē, to var izdarīt jebkurā darbadienā, bet ar ceremoniju un mūziku — piektdienās, sestdienās.

 

Kādi ir populārākie mīti par laulāšanu?

Piemēram, tas, ka drīkst laulāt pilots vai kuģa kapteinis, ir mīts, vismaz Latvijā.

Otrs mīts, ka jūrnieki jāsalaulā trīs dienu laikā.

Ir arī tradīcijas, kuras cilvēku apziņā ieguvušas teju likuma spēku. Piemēram — laulību gredzeni. Tie nebūt nav obligāti! Neviens likums vai noteikumi to neprasa. Jo citādi — ko lai dara pāris, pēc tam nostiprinot laulību Baznīcā? Velk gredzenus nost un tad par jaunu atkal pirkstos? Tad labāk dzimtsarakstu nodaļā gredzenus vienkārši neuzvilkt. Taču tā, protams, ir katra pāra izvēle.

Starp citu, arī teiciens par zīmogu pasē ir novecojis!

Vēl ir jautājums par lieciniekiem — vai tam ir jābūt precētam pārim? Nē, lieciniekiem nav jābūt ne precētiem, ne dažādu dzimumu. Šādu prasību nav. Nepieciešams, lai viņi ir pilngadīgi, var uzrādīt pasi un legāli uzturas Latvijā. Mēdz gadīties arī tā, ka par lieciniekiem nāk vecāki vai, ja pāris precas atkārtoti, — viņu pilngadīgie bērni. Dzimtsarakstu nodaļā tas viss ir atļauts!

Ar lieciniekiem problēma nereti ir pāriem, kuri jau ilgi dzīvo kopā un kurus visi sen uzskata par precētiem. Tad viņi nolemj darbdienā vienkārši sareģistrēties, uzraksta iesniegumu un pēkšņi saprot, ka nav, ko ņemt par lieciniekiem, jo tad atklāsies šis noslēpums! Tur mēs līdzēt nevaram, štata liecinieku mums nav.

 

Un kā ir ar tiem, kuri vēlas salaulāties Dievnamā?

Šo jautājumu labāk uzdot savas konfesijas garīdzniekam.

Lai gan — nav tā, ka var ieiet jebkurā baznīcā un noslēgt laulību ar juridiskām sekām. Katra konfesija ir noteikusi, kuri mācītāji drīkst to darīt. Ja aiziet pie mācītāja, kam šādas atļaujas nav, tad ir noticis garīgais rituāls Dieva priekšā, bet no juridiskā viedokļa pāris neskaitās laulāts.

 

Vai es, LR pilsone, ar savu puisi, arī LR pilsoni, varu salaulāties Francijā?

Laulības katrā valstī regulē nacionālā likumdošana. Tātad katras valsts likums nosaka kārtību, kas ar ko šajā valstī drīkst precēties. Ja Francijas likums paredz šādu iespēju un tas nav klajā pretrunā ar LR Civillikumu (piemēram, viendzimuma laulības), tad Latvija šīs laulības atzīs. Tikai ir tāds nosacījums, ka laulības apliecībai ir jābūt apliecinātai likumā paredzētajā kārtībā (legalizētai vai apliecinātai ar apliecinājumu — apostille, ja šī valsts ir pievienojusies 1961.gada 5.oktobra Hāgas konvencijai par ārvalstu publisko dokumentu legalizācijas prasības atcelšanu). Tad šim dokumentam ir publiska dokumenta spēks lietošanai Latvijas Republikā. Protams, jābūt arī notariāli apstiprinātam tulkojumam.

Arī Latvijā var apprecēties divi ārzemnieki, bet ar nosacījumu, ka vienam no viņiem jābūt pastāvīgās uzturēšanās atļaujai Latvijas Republikā.

 

Kādi dokumenti jāmaina un kādi var pagaidīt?

Dokumenti jāmaina tikai tad, ja maināt uzvārdu.

Obligāti jāmaina pase, autovadītāja apliecība (tas notiek ātri), maksājumu kartes. Citus dokumentus var nomainīt pamazām. Gados vecāki cilvēki bieži vien tāpēc paliek katrs savā uzvārdā, ka viņi nevēlas mainīt dokumentus, to esot pārāk daudz.

Augstskolu un citi diplomi nav jāmaina — tos var iesniegt, uzrādot laulības apliecību.

(Plašāk par uzvārdu un dokumentu maiņu lasiet rakstā Ar jaunu uzvārdu pasē)

 

Ar kādām izmaksām jārēķinās, reģistrējot laulību dzimtsarakstu nodaļā?

Šīs summas nosaka katra pašvaldība. Rīgā visās dzimtsarakstu nodaļās svinīgā ceremonija maksā vienādu summu — Ls 24,20 plus visā Latvijā noteiktā valsts nodeva Ls 5 (paredzēti arī izņēmumi — personām, kuras atbrīvotas no valsts nodevas samaksas).

 

MK noteikumos minēts — laulību reģistrē dzimtsarakstu nodaļā vai citā laulības noslēgšanai piemērotā telpā (piemēram, pilī, kultūras centrā, tautas namā), kuras atrašanās vieta ir attiecīgās pilsētas, novada vai pagasta pašvaldības administratīvās teritorijas robežās.

Tieši tā. Kurzemes rajonā mums ir brīnišķīgas, jaunas dzimtsarakstu nodaļas telpas! Taču, ja vēlaties pilī — iesniedziet laulības iesniegumu, piemēram, Rundāles pagastā.

Ārpus savām telpām reģistrēt laulību braucam vai nu uz brīvības atņemšanas iestādi, vai arī uz t.s. mājas laulībām, ja viens no laulājamajiem ir smagi slims cilvēks. Tad likums regulē kārtību, kā tam jānotiek, ir nepieciešams ārsta apliecinājums, ka cilvēks veselības stāvokļa dēļ nav transportējams, bet apzinās savu rīcību. Ārstam arī jābūt klāt.

 

Dažu DzN mājaslapās rakstīts — lūgums ierasties 15 minūtes pirms laulības reģistrācijas, lai nokārtotu pēdējās formalitātes. Kas ir šīs formalitātes?

Mēs pat lūdzam ierasties 20 minūtes agrāk!

Piemēram, līgava iesniegumā pirms četriem mēnešiem norādījusi, ka paliek savā uzvārdā, bet pa šo laiku pārdomājusi. Viņai vēl ir iespēja izdarīt labojumu iesniegumā. Laulības apliecība ir stingrās uzskaites veidlapa, ko mēs aizpildām tikai tad, kad pāris ir ieradies, uzrādījis pases un apliecinājis savu lēmumu. Turklāt pārim ir jāierodas ar abiem lieciniekiem (un pasēm!), lai arī viņu datus varētu iereģistrēt. Gadās, ka iesniegumā norādītie liecinieki atsaka, un veidlapā un reģistrā jāieraksta pavisam citi vārdi.

Izrunājam vēlreiz arī ceremonijas norisi. Protams, ka pāris ir satraucies un tālredzīgākie, kas iesniegumus rakstījuši pirms pusgada, jau aizmirsuši, ko viņiem toreiz stāstīja. Rakstisku informāciju par norisi iesnieguma rakstīšanas dienā nedodam, bet esam gatavi izstāstīt visu vēlreiz, arī lieciniekiem. Ja pāris tomēr nav atradis laiku atnākt to izrunāt pirms kāzu dienas, veltām šīs 20 minūtes: jūs būsiet šajā pusē līgavainim, ienāksiet pa šīm durvīm, viesi būs tur, vecāki — tur... un tā tālāk, lai cilvēkiem nav stresa par šīm lietām. Mēs gan visiem sakām, lai kāzu dienā par to nesatraucas, nevajag pārspīlēt šo pareizā pusē stāvēšanu. Arī gredzenu varat vilkt, kurā rokā gribat.

Par ceremonijas niansēm gan jāpadomā, — piemēram, ja vēlas, lai pa priekšu iet puķu meitiņa ar gredzenu spilventiņu, tad jāpadomā, vai tas bērniņš ir apzinīgā vecumā, vai nesabīsies, vai tiks ar šo uzdevumu galā. Ne vienmēr viss, kas ir skaisti, ir arī praktiski viegli izdarāms. Tas gredzentiņš pie spilventiņa vai rozes ziedā ir jānostiprina, lai neaizripo.

 

Ko laulājamie visbiežāk aizmirst?

Visbiežāk aizmirst pases. Diemžēl bez pases mēs reģistrēt nu nekādi nevaram, kaut cilvēcīgi ir ļoti žēl. Neviens cits dokuments pasi neatvieto.

Senāk, kad ceļojumiem bija nepieciešamas vīzas, nereti gadījās tā, ka pases ir tūrisma aģentūrā, jo jaunie taču pošas kāzu ceļojumā! Tātad pases firmā, seifā, un ir sestdiena — neviena cilvēka, kas varētu atslēgt seifu, tajā birojā nav.

Arī liecinieki ir tik aizņemti ar saviem pienākumiem, ka nereti aizmirst pases mājās.

 

Pastāstiet par svinīgās ceremonijas scenāriju!

Scenāriji ir vairāki, mēs tomēr nelasām vienu un to pašu dzeju padsmitniekiem, sirmgalvjiem vai pārim, kas precas ne jau pirmo reizi.

Kad pāris raksta iesniegumu, aptuvenu ceremonijas struktūru izstāstām, bet pilnīgi visu vārds vārdā nesakām gan, lai ir arī kāds pārsteigums.

Ceremonija sastāv no divām daļām. Pirmā ir juridiskā daļa — tas ir pamatu pamats dzimtsarakstu nodaļā. Tur tiek nolasīts, kas ar ko stājas laulībā, kādi uzvārdi piešķirti, paprasīts slavenais «jā», parakstīti dokumenti. Un pēc tam otrā — apsveikumu daļa. Pajautājam, vai ir vecāki un vai viņi piedalās. Piedāvājam pieiet pie vecākiem, pateikties viņiem un apsveikt. Ja pāris saka: «Nē, mēs negribam,» mēs to respektējam. Dāvanas gan nevajadzētu pasniegt šajā brīdī!

Arī daiļrunātājs jūt (šeit tomēr strādā cilvēki ar pieredzi), vai vajag skaitīt tautasdziesmas vai lasīt dzeju, vai pāris ir noskaņots uz jautrību vai vairāk ir klasiskā stila piekritēji.

Rīgas dzimtsarakstu nodaļās ceremonijas parasti ilgst 20—30 minūtes. Ik pa pusstundai ir nākamais pāris. Laulājamie atbalsta īsas ceremonijas, jo spriedze tomēr, bet viesi (īpaši vecāka gadagājuma ļaudis) gan būtu ar mieru arī ilgāk uzkavēties.

 

Ja man nepatīk Mendelsons, ko darīt?

Ir alternatīva — Vāgners ;). Mums un vairumā citu nodaļu ir dzīvā mūzika, nevis ieraksti. Ja pāris konkrēti zina, ko grib, viņi var runāt ar mūziķi. Ja vēlēsieties dziesmu no filmas «Titāniks», iespējams, Jums ieteiks savu izvēli apdomāt vēlreiz. Tikai nesakiet — es gribu kaut ko, bet ne tā, kā visiem... Tad mūziķiem nav viegli izlemt Jūsu vietā. Svarīgi atcerēties, ka ceļš no zāles durvīm līdz reģistrācijas galdam nemaz nav tik garš, un mīļākās notis var «palikt aiz kadra»... Var būt tā, ka nospēlē ievadu, bet līdz galvenajam motīvam nemaz netiek.

 

Nobeigumā — trīs vissvarīgākie ieteikumi

Plānojiet savas kāzas laikus, neatstājiet visu uz pēdējo brīdi!

Otrkārt, nekautrējieties jautāt visu, ko vēlaties uzzināt — gan par dokumentiem, gan par ceremoniju.

Un, galvenais, — tas attiecas gan uz jaunajiem, gan uz vedējiem — kāzu dienā ATCERIETIES PAŅEMT LĪDZI PASES!!!

Atpakaļ

Uz augšu